Legg inn din idé

Du må være registrert og logget inn for å legge inn idéer hos oss.

Din idé gir verdi!

Innovasjon handler om å tenke helt nytt eller nytt om noe gammelt.
Det er å ha et positivt og kreativt blikk på det som ikke fungerer optimalt eller se behov som ikke er dekket. Vi tar imot ideer fra ansatte, pasienter, pårørende eller næringsliv. Vår jobb er å hjelpe til. Vi prioriterer ideer som har størst nytte for pasienter, pårørende og ansatte.
Har du en god idé?

 • Vi kjenner de riktige folkene

  Idépoliklinikken har et utstrakt nettverk både internt i helsesektoren og på leverandørsiden. Vi kan hjelpe deg med å finne riktig ressurspersoner for å kunne vurdere og prosessere ideen.

  Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus har en sentral oppgave i innovasjonsarbeidet i Helse Sør-Øst, med et innovasjonsnettverk hvor alle sykehusene er representert

 • Vi følger opp ideen
  prosess

  Idépoliklinikken er en støttespiller i sykehusets innovasjonsarbeid. Vi tar imot alle ideer som kommer til idémottaket. Her gjennomføres en første vurdering. Idépoliklinikken har utarbeidet en prosessflyt med kriterier for hva som avgjør om ideen skal steges videre. Ideen må være ny, nyttig og mulig å gjennomføre. Totalt er det 5 steg.

  Prosessflyten:

  • Idémottak: Alle innmeldte ideer kommer til idémottak hvor det blir foretatt en første vurdering. Hvis ideen vurderes å ha tilstrekkelig nytteverdi vil den flyttes til steg 2.
  • Vurdere: Ideen vurderes etter gitte kriterier av Idépoliklinikken og i samarbeid med innmelder og eventuelt andre ressurspersoner. For at ideen skal bli et innovasjonsprosjekt, må den forankres på relevant ledernivå-
  • Utrede: Ideen er blitt et innovasjonsprosjekt hvor sykehuset er villig til å sette av ressurser til videre utredning. Prosjektplan utarbeides.
  • Utprøve: Her blir ideen utprøvd og evaluert i liten skala.
  • Iverksette: Hvis utprøving er vellykket, sendes anbefaling til ledelse om iverksetting.

 • Vi deler kunnskap

  I vår portal kan du dele ideer og få innspill fra ansatte, pasienter, pårørende og næringslivet. Deling av kunnskap gir verdi. Idépoliklinikken lager blant annet korte videoer (2 min) for å vise og dele gode prosjekter. Videoene kan brukes i undervisning og for å kommunisere ideen/prosjektet. Sykehuset er opptatt av åpen innovasjon.

  Du finner oss på twitter, facebook, slideshare og vimeo. Vi blogger på norsk og engelsk.


Et utvalg ideer

Våre videoer